Diskussion: Kan vi skylla klimakteriet på männen?

Kvinnor! Nu kan ni skylla era humörsvängningar och vallningar på männen enligt en ny teori av professor Rama Singh. Traditionellt har forskare förutsatt att män sökt sig till yngre kvinnor på grund av deras fertilitet.

Kanadensiska vetenskapsmän vänder nu på detta antagande och påstår att männens fortplantning med yngre kvinnor i själva verket orsakats av en genetisk mutation som triggat igång klimakteriet för äldre kvinnor. Teorin visar att män är orsaken till klimakteriet för att de föredragit att gå i säng med yngre kvinnor.

Professor Rama Singh, från McMaster Universitetet i Canada, tror att klimakteriet är evolutionens sätt att erkänna att kvinnan inte längre behöver förmågan till fortplantning när mannen inte längre åtrår dem. Män väljer inte kvinnorna med ögonen stängda utan attraheras av vackra och unga kvinnor. Resultatet har blivit att medan de har varit sysselsatta med att fortplanta sig med dessa kvinnor har sannolikheten minskat för äldre att bli gravida. Över tiden har genitiken förändrats bland kvinnor i femtioårsåldern – från början helt enkelt för att de inte fortplantade sig men har numera förvandlats till att de inte kan.

Denna inbyggda dragningskraft till yngre kvinnor har professorn döpt till ”preferential mating” och kan enligt honom hållas ansvarig för klimakteriet. Vetenskapsmän som forskar i att försöka förlänga kvinnans fertilitet, tror också på att om otaliga generationer av män inte visat preferenser för yngre förmågor skulle kvinnor kanske kunna reproducera sig fram till sin död. Singh hävdar också att om kvinnor under årens lopp favoriserat yngre män och försakat de äldre hade även männen utvecklat sitt eget klimakterie. De hade tappat förmågan för fortplantning för att de inte längre var attraktiva för kvinnan.

Somliga kvinnor kommer redan in i klimakteriet i fyrtioårsåldern, medelåldern är 52. Schimpanshonor, våra närmaste djurkusiner, kommer inte in i klimakteriet förrän nära slutet av deras liv., runt 45. Endast två andra arter; pilotvalen och späckhuggaren går igenom liknande klimakterier som kvinnan.

Singhs okonventionella teori har publicerats i tidningen Public Library of Science Computational Biology och har mötts av kritik från andra specialister. De har betonat att anledningen till varför kvinnor kommer inte i klimakteriet fortfarande är ett mysterium.

Ja, vad ska man säga om denna teori?

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte.