Hjärnan är förunderlig

Hjärnan är förunderlig. Efter påsk i Skåne, med mycket tid med mamma som befinner sig i snabbt framåtskridande demens, reflekterar jag över hur det som hon har fokuserat mycket på under sitt aktiva liv, dvs oro, rädsla och bristande tillit, förstärks än mer nu. Jag förstår att hennes limbiska system och de nätverk som är aktiva vid rädsla, då vi också är mer negativa, är väldigt starkt, väl inkört som det är. Under många år har det bildats ”motorvägar” i dessa nätverk i hjärnan.

För vi har nätverk med olika inriktningar, det visar den moderna neurologiska forskningen. Och ju mer vi använder ett nätverk desto kraftfullare blir det. Jag tänker på hur viktigt det är att ta ansvar för vilka nätverk vi aktiverer i hjärnan. Det finns faktiskt ett nätverk som fått namnet TPN (task positiv network), som är igång när hjärnan får rikta sin uppmärksamhet mot en definierad uppgift. Vi använder det och kan stärka det genom att skapa mål och mening med det vi gör. När vi arbetar fokuserat med något går detta nätverk igång. Följderna av att använda detta nätverk är att vi använder vår moderna hjärna mer, pannloberna. Där har vi bland annat centrum för kreativt beslutsfattande, insikt om tankar, känsloreglering, glädje, lugn – kanske rent av lycka.

Denna del av hjärnan aktiveras också när vi medvetet riktar uppmärksamheten i stilla medveten närvaro, tex mindfulnessträning.

Jag lovar mig själv, min älskade man och mina älskade barn att göra vad jag kan för att fortsätta att bygga ”positiva hjärnvägar” i min hjärna. Om jag blir dement hoppas jag att det är dessa nätverk som får styra och ställa när min medvetenhet inte längre kan göra aktiva val. Ska snart meditera en stund…

Gör din nutid och ditt åldrande mer positivt. Prova att meditera du med. Det är en effektiv väg att få inre insikt och att aktivera hjärnans positiva och moderna nätverk.
/Anneli
www.agodman.se

PS. Håller utbildningar och seminarium kring hur hjärnan fungerar i stress, i samarbete och relationer, vid förändringar och i beslutsfattande. Intresserad? Välkommen att höra av dig! DS

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte.