Östrogenbehandling

Vad är hormonbehandling?

Hormonersättning, även kallat HRT, innebär att man byter ut kvinnliga könshormoner, som minskar under klimakteriet. Genom att öka intaget av östrogen, med eller utan progesteron, kompletterar man kroppens sjunkande produktion av hormonerna. Genom HRT är det ofta möjligt att reducera symptom som uppstår i samband med klimakteriet, exempelvis värmevallningar och torra slemhinnor. Det används också för att förebygga benskörhet (osteoporos) hos kvinnor efter klimakteriet, om de av någon orsak inte kan använda andra behandlingsmetoder. Hormonersättningen kan ordineras i form av bland annat tabletter, plåster, gel, injektioner och nässpray. Det finns också olika lokalt verkande slidpreparat som krämer, tabletter eller stolpiller.

Hormonbehandlingens baksida

Två omfattande studier, ”The Women’s Health Initiative (WHI)1” och ”The Million Women Study (MWS)2” har påvisat att ju längre behandlingstiden är, desto större är risken för bröstcancer, livmodercancer och cancer i äggstockarna. Det finns inga bevis på att HRT har en positiv effekt på hjärt- och kärlsjukdomar. Faktum är att hormonersättning har visat sig öka risken för hjärtattacker och slaganfall. Detta särskilt under första året av behandling. Risken ökar med åldern, så ju längre man behandlas med HRT, desto större blir riskerna.

WHI-studien lanserades 1991 och man beräknade att den skulle avslutas 2005. I studien deltog mer än 16 000 amerikanska, friska kvinnor i åldern 50 till 79 år, som gått igenom klimakteriet. De gavs slumpvis hormonpreparat och placebo. Halvvägs igenom, 31 maj 2002, bestämde forskarna att studien inte skulle slutföras. De ansåg att hälsoriskerna för de medverkande var större än de möjliga fördelarna.

MWS-studien sattes upp för att undersöka effekten av olika typer av hormonersättning på bröstcancer. 1 084 110 brittiska kvinnor i åldern 50 – 64 år som skulle gå igenom mammografi anlitades av MWS mellan 1996 och 2001. De gav information om deras hormonbehandling och andra detaljer, och varje år noterades alla fall av bröstcancer och eventuella dödsfall till följd av cancern.

Många drar sig för att använda behandling med kemisk framställt östrogen då nyare forskning indikerar att det kan finnas ett samband mellan behandling och vissa allvarliga biverkningar.

Hälsorisker med hormonbehandling

Hormonpreparat ökar cancerrisk
Det har kommit ytterligare en varning till kvinnor som tar hormonpreparat mot klimakteriebesvär: Hormonersättningar som östrogen ökar risken för att dö i lungcancer, särskilt för rökare och före detta rökare.

Hormonbehandling kan leda till cancer
Vi har vetat i ett par år nu att hormonersättning ökar riskerna för olika sjukdomar och cancerformer hos kvinnor. Nu har det kommit en helt färsk studie som visar på att kvinnor som använder hormonersättning mot klimakteriebesvär också löper upp till 44 procent högre risk att drabbas av äggstockscancer. Detta visar en dansk studie där 900 000 kvinnor ingått. Ingemar Persson, professor på Läkemedelsverket, menar att studien bekräftar andra resultat och att den bygger på väldigt tillförlitliga uppgifter.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte.