Kvinnors hälsa

Hur underligt det än kan låta så kan du i stor utsträckning välja hälsa. Det är hur du väljer tankar och beteende som avgör hur du kommer att uppleva din hälsa. Hälsa används ofta som motsats till begreppet sjuk, men hälsa är ett fullständigt välbefinnande och är därför mer än frånvaro av sjukdom. Du kan till exempel känna livslust och må bra fast du är medicinskt sjuk, eller må dåligt utan att i medicinsk mening vara sjuk. Med andra ord finns det många delar, förutom en frisk kropp, som vi behöver för att må bra.

Levnadsvanorna är därför kritiska för din hälsa. Felaktiga kostvanor, fysisk inaktivitet, tobaksbruk och ett högt intag av alkohol är exempel på riskfaktorer som alla har gemensamt att de inverkar negativt på hälsan. De ingår, enligt WHO, bland de tio största riskfaktorerna för sjukdom. Hjärt- och kärlsjukdomar, olika typer av cancersjukdomar samt psykisk ohälsa är sjukdomsgrupper ur ett riskperspektiv. Enligt WHO:s bedömningar skulle exempelvis 80 procent av alla hjärt- och kärlsjukdomar samt 30 procent av all cancer kunna förebyggas genom bättre levnadsvanor.

Genom att göra bra val idag kan vi alltså påverka riskfaktorerna så att de istället blir friskfaktorer. Kost, motion och tillfredsställande relationer, skratt och glädje hjälper oss att hålla oss friska längre. Men man lever inte bara längre utan man adderar också fler hälsosamma år. Man tillför bra livskvalitet och kan vara mer aktiv och på alerten. Kom ihåg att små förändringar kan göra stor skillnad.

Det viktigaste av allt är att du har möjligheten att påverka din egen hälsa så att du håller dig frisk längre. Det är de val du gör idag som kommer att påverka din hälsa om ett år, om två år, om fem år och för resten av livet.

Vill du ha kontinuerliga uppdateringar om kvinnors hälsa och konkreta tips på hur du kan öka ditt välbefinnande? Anmäl dig då till vårt nyhetsbrev.

Reflektera över din egen hälsa

Ta ett par minuter och fundera över nedanstående frågor. De är avsedda som vägledning för att du ska få en bild över hur du mår och hur du upplever din egen hälsa. Kanske finns det något område du skulle kunna påverka för att må bättre.

Vad är följande värt för dig?

– En god natts sömn
– Ett gott skratt
– Att ha ett bra sexliv
– Att kunna vara frisk och aktiv när du blir äldre
– Att må bra i nuet
– Att ha tillfredsställande och lyckliga relationer
– Tid ledigt för att kunna koppla av

Fundera slutligen över om:

– Du är nöjd med din livssituation som den ser ut idag
– Det finns något du skulle kunna göra för att må ännu bättre

Kom ihåg att små förändringar kan göra stor skillnad. Funderar du på hur du kan öka ditt välbefinnande och hålla dig frisk längre? Kvinnolivs hälsoexperter finns här för att svara på dina frågor.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte.