Benstyrka

Benstyrka
Benstyrka är viktigt för att vi ska kunna leva ett aktivt liv. Benskörhet, även kallad osteoporos, är en av Sveriges vanligaste folksjukdomar och kallas ofta för den tysta sjukdomen. Trots att benskörhet är ett viktigt område är det många som inte tänker på det eftersom sjukdomen inte ger synliga tecken förrän man drabbas av en fraktur. Fler än 300 000 kvinnor över 50 år beräknas ha osteoporos. Sedan 1950-talet har antalet benskörhetsfrakturer fördubblats eller till och med tredubblats. Häften av alla kvinnor i Sverige kommer att drabbas av en fraktur som beror på benskörhet. Svenska kvinnor anses ha de sköraste skeletten i världen.

Bland kvinnor över 45 år är benskörhet orsaken till de längsta sjukhusvistelserna och är i det avseendet ett större problem än diabetes, hjärtsjukdomar och bröstcancer. Varje år är risken för att en kvinna efter klimakteriet får en fraktur orsakad av benskörhet högre än den sammanlagda risken för att få en hjärtattack, stroke eller upptäckt av bröstcancer.

Benskörhet och klimakteriet

Benskörhet, osteoporos, är en sjukdom som innebär att benstommen förlorar en del av sitt kalkinnehåll och sin styrka. Ju äldre man blir, desto oftare förekommer benskörhet som är vanligast förekommande hos kvinnor. Benmassan i vår kropp ökar hela tiden under uppväxten. Efter 30 års ålder börjar tillväxttakten avta. Det är naturligt och beror på att skelettet släpper ifrån sig mer kalk än vad det tar upp. Hos vissa personer leder detta till benskörhet. Kvinnor som genomgått övergångsåldern drabbas särskilt ofta av benskörhet. Det beror på att det kvinnliga könshormonet östrogen spelar en viktig roll vid kroppens lagring av kalk i skelettet. Den minskade produktionen av östrogen bidrar till en ökad risk för benskörhet.

Vid benskörhet får benvävnaden mer hålrum och blir tunnare. Storleken förändras inte, men benets täthet minskar. Det gör att benet blir skört och lätt bryts, även vid lättare påfrestningar. Benskörhet kallas ofta den tysta sjukdomen eftersom den inte visar några synliga symtom förrän en fraktur uppstår. Ben kan bli tunnare och mycket sköra utan att patienten är medveten om det. Benskörhet gör inte ont och sjukdomen är heller inte farlig i sig. Det är följderna av sjukdomen som ger problem och smärta.

Förebyggande egenvård
Det finns en del saker du själv kan göra för att förebygga benskörhet:
– Motionera regelbundet under hela livet. Fysisk aktivitet stärker benen i kroppen och risken för benbrott minskar.
– Variera kosten och ät tillräckligt med kalcium och D-vitamin.
– Var ute i friska luften i dagsljus. Det ökar produktionen av D-vitamin.
– Sluta röka och/eller drick mindre alkohol!
– Använd en produkt som förebygger nedbrytning av benmassan (t.ex. Nutri5).

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte.