Inkontinens

Urinläckage, eller inkontinens, är vanligare än vad många tror. Enligt uppgifter rör det sig om uppemot 700 000 drabbade personer och de flesta talar inte om sina besvär. Att ha läckage och inte kunna kontrollera sin blåsa med risk för att kissa på sig är ett problem som många människor har. Och det drabbar både män och kvinnor i olika åldrar.

Det finns olika typer av inkontinens som ansträngningsinkontinens, träningsinkontinens, överaktiv blåsa, blandinkontinens, analinkontinens men även andra orsaker till inkontinens.

Ansträngningsinkontinens

Ansträngningsinkontinens kännetecknas av ett ofrivilligt urinläckage orsakat av vardagliga fysiska ansträngningar, såsom att nysa, hosta, skratta, böja sig ner eller lyfta tunga föremål. Detta är den vanligaste typen av urininkontinens hos kvinnor och svarar för ungefär 49 procent av alla fall.

Trängningsinkontinens

Trängningsinkontinens innebär att blåsmuskeln ofrivilligt dras samman; man får ofta plötsliga trängningar och ett överrumplande behov att kissa. Om trängningen inte går att hålla tillbaka eller om man inte hinner till toaletten i tid kan man läcka urin, ibland allt som har hunnit samlas i blåsan. Trängningsinkontinens är också en del av överaktiv blåsa.

Överaktiv blåsa

Vid överaktiv blåsa har blåsmuskeln en tendens att dra ihop sig trots att blåsan inte är full. När detta sker får man ett plötsligt och kraftigt behov av att kissa. Ett eller flera av följande är karakteristiskt för överaktiv blåsa:

– Täta toalettbesök, 8 gånger eller fler per dygn, ibland också flera gånger på natten. Man blir ofta kissnödig strax efter att man har varit på toaletten.

– Trängningar, man får ofta ett plötsligt och starkt behov av att kissa.

– Urinblåsan töms ofrivilligt – plötsligt, oväntat och ibland fullständigt.

Överaktiviteten i blåsmuskeln kan ibland förklaras av en störning i nervimpulserna mellan hjärnan och blåsmuskeln, men hos majoriteten av dem som har överaktiv blåsa hittar man ingen säker orsak.

Blandinkontinens

Blandinkontinens är en kombination av både ansträngnings- och trängningsinkontinens. Kvinnor med symptom på båda typerna av inkontinens svarar för 29 procent av alla fall. Oftast behandlas de båda tillstånden var för sig.

Analinkontinens

Analinkontinens innebär återkommande perioder med läckage av avföring, gaser eller läckage av fukt eller slem från tarmen som Du inte kan förhindra med viljan.
Analinkontinens kan drabba ett par procent av befolkningen. Det är vanligare hos kvinnor än män och är vanligare hos äldre än yngre.

Andra orsaker till inkontinens

Andra orsaker till inkontinens kan vara:

  • Klimakteriet
  • Upprepade urininfektioner
  • Nattliga svettningar och täta vattenkastningar nattetid

Stå inte ut med dina inkontinensproblem!

Många tycker att det är genant att berätta om sina besvär för omgivningen och vissa undviker att prata med någon läkare. Att lida i tystnad kan vara förödande för både självkänslan, privatlivet och även yrkeslivet. Visst kan du välja att leva med urininkontinens med hjälp av inkontinensbindor eller blöjor. De uppfyller sin funktion väl i och med att de absorberar vätska och döljer dålig lukt på ett effektivt sätt. Det är dock bara själva symptomen du lindrar på detta sätt. Problemet måste du lära dig att anpassa dig efter, och med största sannolikhet kommer det alltmer att inskränka på din livskvalitet ju äldre du blir.

I värsta fall skapar din urininkontinens i förlängningen även andra problem. Rädslan för att läcka eller lukta illa kan göra dig osäker i umgänge med andra, vilket i sin tur kan försämra din hälsa både psykiskt och fysiskt. Då urininkontinensen får dig att hoppa över saker som du gillar och mår bra av – träning, utflykter, sex m.m. – är det hög tid att fundera över om du verkligen bara vill stå ut.

Diskutera inkontinens i vårt Kvinnoforum.

Sök hjälp
Det första steget du måste ta är att kontakta din husläkare, distriktssköterska eller barnmorska. Om inte problemet kan avhjälpas i öppenvården kan han/hon remittera dig vidare till en specialist, exempelvis en urolog, urogynekolog, gynekolog eller uroterapeut som i sin tur kan ställa diagnos, förklara olika behandlingsalternativ m.m. I de flesta fallen är det specialisten som sköter behandlingen.


Minska inkontinensbesvären själv

Som tur är finns enkla ingrepp och hjälp att få för att lindra eller helt bli av med besvären. En effektiv metod och en investering i din egen livskvalitet är att göra knipövningar som syftar till att stärka bäckenbottenmuskulaturen. Gör dem när du borstar tänderna eller vid något annat tillfälle som inträffar varje dag. Det räcker att du kniper ett par minuter om dagen.


Knipträning och knipövningar

Knipövning: Sitt eller ligg avspänt. Knip ihop slutmuskeln runt ändtarmen, fortsätt knipa framåt runt slidan och runt urinrörsmynningen, håll några sekunder och därefter slappna av. Om du känner att detta går bra, gör då om övningen och försök även att lyfta upp/suga in din bäckenbotten inuti dig. Är detta för svårt börjar du med att koncentrera dig på att bara knipa bakifrån och fram.
Det är viktigt att du bara tar i med underlivets muskler och inte spänner mage, rumpa eller lår, försök också att andas normalt. Att hitta rätt teknik kan vara svårt i början, men med träning kommer du att märka att det går allt lättare. Öva dig på att hitta och aktivera Din bäckenbottenmuskulatur ofta varje dag, gör ett par knip varje gång.

Styrkeknip: När Du hittat tekniken ovan kan du övergå till att ta i allt starkare med målet att knipa så stark som möjligt, försök hålla kvar knipet till en början i 5 sekunder, så småningom i 10 sekunder. Slappna ordentlig mellan varje knip, låt vilan vara minst lika lång som tiden som Du knipit. Utför träningen 4 gånger per dag och stegra successivt tills du orkar göra 10 knip varje gång.
När övningen med maximala knip går bra utökar Du träningsprogrammet med snabba knip och uthållighetsknip.

Snabba knip: Gör 10 snabba maximala knip i följd någon gång per dag, (håll 2-3 sekunder, slappna av 2-3 sekunder). Denna övning hjälper Dig att snabbt hitta Din bäckenbottenmuskulatur vid behov ex vid en nysning.

Uthållighetsknip: Gör ett starkt knip som Du försöker hålla kvar ”där uppe” så länge du kan. Var noga med att ta i lite mer när du känner att muskulaturen vill slappna av.  Börja med att hålla kvar knipet en halv minut och utöka successivt tills Du kan hålla knipet i 2 minuter.

Funktionell träning: Träna även på att använda ditt knip i vardagen. Knip när du lyfter och bär, när du nyser eller hostar och när du tränar magmusklerna, det vill säga vid de tillfällen då trycket ökar mot bäckenbotten och underlivet behöver extra stöd.

För att bli stark i bäckenbotten bör du knipträna varje dag i 4-6 månader. När du klarar att göra övningarna i liggande, övergå till att träna i sittande och så småningom i stående. Efter 4-6 månaders träning rekommenderas du att fortsätta med knipträningen någon gång varje dag, för att underhålla styrkan och uthålligheten.


Har du fler frågor om inkontinens eller vill dela med dig av dina erfarenheter? Fråga vår inkontinensexpert Hillevi Caris eller diskutera inkontinens i vårt Kvinnoforum

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte.