Östrogenbehandling under klimakteriet kan leda till astma

– Allergiker och rökare i klimakteriet

är extra utsatta


Franska och mexikanska forskare har under 12 år följt cirka 60 000 kvinnor i klimakteriet. Resultaten har visat att en av fem kvinnor som behandlats med östrogen under klimakteriet, riskerar astma senare i livet. När studien startade 1990 hade ingen av kvinnorna astma. Fram till 2002 fick de vartannat år svara på enkäter i vilka de bland annat fick uppge om de fått någon form av östrogenbehandling.

Upp mot 20 % högre risk
Resultaten, som är publicerade i den vetenskapliga tidskriften Thorax, visar att 569 kvinnor fick astma under uppföljningstiden. Risken att drabbas för astma var cirka 20 % högre bland dem som nyligen fått östrogenbehandling mot sina klimakteriebesvär.

Den ökade risken för astma avsåg dem som enbart fått östrogen och inte dem som kombinerade sin behandling med gulkroppshormon. De kvinnor som löpte allra störst risk för astma var de som rökte eller sedan tidigare var allergiska.

Källa: Aftonbladet Hälsa 1 April 2010

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte.