Positiva överaskningar

Hur underligt det än kan låta så kan du i stor utsträckning välja hälsa. Det är hur du väljer tankar och beteende som avgör hur du kommer att uppleva din hälsa. Hälsa används ofta som motsats till begreppet sjuk, men hälsa är ett fullständigt välbefinnande och är därför mer än frånvaro av sjukdom. Du kan till exempel känna livslust och må bra fast du är medicinskt sjuk, eller må dåligt utan att i medicinsk mening vara sjuk. Med andra ord finns det många delar, förutom en frisk kropp, som vi behöver för att må bra.

Levnadsvanorna är därför kritiska för din hälsa. Felaktiga kostvanor, fysisk inaktivitet, tobaksbruk och ett högt intag av alkohol är exempel på riskfaktorer som alla har gemensamt att de inverkar negativt på hälsan. De ingår, enligt WHO, bland de tio största riskfaktorerna för sjukdom. Hjärt- och kärlsjukdomar, olika typer av cancersjukdomar samt psykisk ohälsa är sjukdomsgrupper ur ett riskperspektiv. Enligt WHO:s bedömningar skulle exempelvis 80 procent av alla hjärt- och kärlsjukdomar samt 30 procent av all cancer kunna förebyggas genom bättre levnadsvanor.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte.